Visa meny

Våra Stipendiater

Varje år delar stiftelsen ut stipendier till forskare verksamma inom neuroforskning i Göteborg. Genom åren har ett stort antal forskningsprojekt fått stöd ur stiftelsen vilket bidragit till att förbättra vården för neurologiskt sjuka patienter.

Beviljade stipendier 2016
 

Simon Agerskov Fortsatt finasiering av projekt rörande MR-markörer för kartläggning av patiofysiologi och prognostisering av postoperativ outcome hos patienter med iNPH
Heidar Torkniman Projekt om stroke som drabbar yngre personer
Anneli Ozanne "Utbildningsintervention till vårdpersonal för att ge förbättrat existentiellt stöd till patienter med progredierande neuologiska sjukdomar och deras närstående - en kontrollerad studie "
Amanda Niklasson "Stipendium för forskarförberedande studie för den del av projektet som berör jämlik prehospital strokevård"
Hanna C Persson Långtidsuppföljning av personer med subarachnoidalblödning som vårdatspå sjukhus för 4-5 år sedan
Alba Corell Målet med studien är att ta reda på hur volymetrisk tillväxtdynamik är kopplad till det kliniska utfallet på individnivå
Erik Niklasson "Predictive factors of seizure outcome following frontal epilepsy surgery in Sweden 1990 - 2010"
Zamzam Mahamud Ta fram analysplan och preliminära resultat för studien "Förvärvad epilepsi vid multipel skleros"
Jakob Rosén "Automated whole-brain morphometric analysis in patients with refractory temporal lobe epilepsy"
Emma Kjörk Forskningsprogram Post-Stroke Checklist (PSC)
Annie Pedersen Prediktorer av långtidsprognos efter Ischemisk Stroke
Lena Rafsten Inverkan av armfunktion på balans efter stroke
Joel Gerafi Hur klarar sig strokepatienter med afasi och neglekt i det längre perspektivet när det gäller dagliga aktiviteter och upplevd livstillfredsställelse
Sofia Ljunggren "Kognitiva, emotionella och socialkognitiva förmågor efter resektiv epilepsikirurgi"

Beviljade stipendier 2015

 • Malin Antonsson
 • Johan Bjellvi
 • Lenka Nováková
 • Sofia Ljunggren
 • Erik Knutsson
 • Kerstin Andrén
 • Elin Möllerström
 • Jenny Snickars
 • Simon Agerskov
 • Hanna Charlotte Persson
 • Tamar Abzhandadze
 • Boglarka Fekete
 • Jesper Reinholdson
 • Cecilia Verdinelli
 • Hans Samuelsson
 • Joel Gerafi
 • Jo Viken
 • Elin Sandberg

Beviljade stipendier 2014

 • Erik Niklasson
 • Doerthe Ziegelitz
 • Joel Gerafi
 • Jesper Reinholdson
 • Jo Inge Viken
 • Karin Rabie
 • Cecilia Lagging
 • Elin Möllerström
 • Roberto Dona Medina
 • Yi Yang
 • Camilla Ingeson Carlsson
 • Erik Olsson

Beviljade stipendier 2013

 • Anna Jeppsson
 • Doerthe Ziegleitz
 • Niklas Klasson
 • Mattias Göthlin
 • Marie Eckerström
 • Petra Redfors
 • Elin Möllerström
 • Annie Pedersen
 • Mårten Carlsson
 • Jakob Petersen
 • Bogiarka Fekete
 • Erik Olsson

Beviljade stipendier 2012

 • Petra Redfors
 • Ellen Hansson
 • Sandra Olsson
 • Monica Skarin
 • Annie Pedersen
 • Linnea Lundberg
 • Anna Jeppsson
 • Fatima Bialek
 • Isak Michaëlsson
 • Lukas Holmegard

Beviljade stipendier 2011

 • Sandra Olsson
 • Christina Sundal
 • Daniel Nilsson
 • Helena Nelvig
 • Karin Hultman
 • Josefin Persson
 • Jo Viken
 • Johanna Svensson

Beviljade stipendier 2010

 • Petra Redfors
 • Dan Farahmand
 • Christina Sundal
 • Anna Edelvik
 • Elisabeth Sager Magnusson
 • Daniel Nilsson
 • Sandra Olsson
 • Lena Andersson Roswall
 • Anneli Olsson

Beviljade stipendier 2009

 • Natalia Mossberg
 • Lena Andersson Roswall
 • Christina Sundal
 • Sandra Olsson
 • Petra Redfors
 • Anna Tjärnlund Wolf
 • Anna Edelvik
 • Elisabeth Sager Magnusson

Beviljade stipendier 2008

 • Daniel Nilsson
 • Ann-Katrin Karlsson
 • Lena Andersson-Roswall
 • Emma Varkey
 • Petra Redfors
 • Anna Edelvik
 • Elisabeth Sager-Magnusson
 • Christina Sundal

Beviljade stipendier 2007

 • Katarina Jood
 • Peter Berglund
 • Ann-Katrin Karlsson
 • Thomas Lindén
 • Doerthe Ziegelitz
 • Jo Viken
 • Lena Andersson-Roswall
 • Petra Redfors
 • Jurgen Broeren
 • Cristiane Carvalho

Beviljade stipendier 2006

 • Katarina Jood
 • Karin Nylén
 • Christiane Carvalho
 • Lena Andersson-Roswall
 • Beatrix Söhnel
 • Petra Redfors
 • Elisabeth Sager-Magnusson
 • Christina Sundahl
 • Anna Andersson
 • Judie Östling

Beviljade stipendier 2005

 • Mattias Linde
 • Anna Danielsson
 • Jurgen Broeren
 • Daniel Nilsson
 • Henrik Ryberg
 • Karin Nylén
 • Mats Johansson Högfeldt
 • Anders Starmark

Beviljade stipendier 2004

 • Jurgen Broeren
 • Hans Rosén
 • Trandur Ulfvarsson
 • Daniel Nilsson
 • Jenny Nyberg
 • Helene Andersson
 • Christina Nodin
 • Jonas Faijersson
 • Linda Olsson
 • Henrik Ryberg

Beviljade stipendier 2003

 • Hans Rosén
 • Lena Andersson-Roswall
 • Mikael Ängehagen
 • Anna Andersson
 • Henrik Ryberg
 • Mila Komitova
 • Viktorija Kostova
 • Cecilia Bull
 • Jonas Faijerson

Beviljade stipendier 2002

 • Lena Andersson-Roswall
 • Jenny Nyberg
 • Gunnel Carlsson
 • Karin Nylén
 • Magnus Tisell
 • Mikael Ängehagen
 • Henrik Ryberg
 • Mila Komitova

Beviljade stipendier 2001

 • Maria Andersson
 • Lena Andersson Roswall
 • Mikael Ängehagen
 • Daniel Nilsson
 • Mikael Edsbagge
 • Magnus Tisell
 • Karin Nylén
 • Hans Rosén
 • Gunilla Forsberg-Wärleby

Beviljade stipendier 2000

 • Elisabeth Engman
 • Daniel Nilsson
 • Magnus Höglund
 • Lisbeth Claesson
 • Gunilla Forsberg-Wärleby
 • Hans Rosén

Beviljade stipendier 1999

 • Lisbeth Claesson
 • Elisabeth Engman
 • Hans Rosén
 • Clas Malmeström
 • Katarina Jood