Visa meny

Insamlingsstiftelsen för Neurologisk Forskning

Insamlingsstiftelsen för Neurologisk Forskning bildades 1987 och stödjer neurologisk forskning och åtgärder som kan förbättra vården av neurologiskt sjuka patienter i Västsverige.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. Stiftelsen förvaltas av SEB Institutioner och Stiftelser, 405 04 Göteborg, kontaktperson Cecilia Sundberg, 031-621866, e-post: cecilia.sundberg@seb.se

Stiftelsen förmedlar bidrag efter ansökan och i enlighet med donatorernas önskemål.

Stiftelsens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av läkare aktiva inom neurologisk forskning.

Stiftelsen ger för närvarande stöd till forskningsprojekt om bl.a. demens, multipel skleros (MS), epilepsi, stroke och ALS.

Medel som doneras till Insamlingsstiftelsen för Neurologisk Forskning fördelas enligt stadgarna och/eller enligt donatorernas önskemål.

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västa Götaland. Donationer till stiftelsen kan vara ospecificerade och bidrar då till neurologisk forskning inom ett flertal områden. Är önskemålen specificerade beträffande ändamål, sjukdom etc. kan detta uttryckas i donationsbrev till stiftelsen. Donationer till stiftelsen kan insättas på plusgiro 9212096-3.

Ytterligare uppgifter om stiftelsens verksamhet kan lämnas av Cecilia Sundberg eller av styrelseledamot.

Styrelse för perioden 2017:

Kristina Malmgren, prof. (ordf) kristina.malmgren@neuro.gu.se
Carsten Wikkelsö, prof. em carsten.wikkelso@neuro.gu.se
Mats Tullberg, docent mats.tullberg@neuro.gu.se
Katarina Jood, docent katarina.jood@neuro.gu.se
Jan Lycke, docent jan.lycke@neuro.gu.se
Christina Jern, prof. christina.jern@neuro.gu.se

Petra Redfors, med.dok.

petra.redfors@gu.se

Suppleanter:

Johan Zelano, docent       johan.zelano@vgregion.se
Anneli Ozanne, universitetslektor anneli.ozanne@gu.se

Adjungerad:

Cecilia Sundberg cecilia.sundberg@seb.se